سرمقاله
چرا ما به عنوان یک جامعه ای که ده قرن پیشمان آن همه تشعشع داشته،امروز در دنیا نمی درخشیم و جلوه نمی کنیم؟ چرا؟
این تور نامرئی نظام جاهلی، آنچنان انسان را می کشد، آنچنان به طرف هایی که هدایت کنندگان آن تور مایلند، آدم را می کشاند که آدم نمی فهمد کجا می رود. گاهی هم خیال می کند که دارد به طرف سر منزل سعادت و رستگاری، غافل از اینکه نه، دارد می رود به «جهنم یصلونها و بئس القرار»
الگوی جاوید
گزارش
گزارش تصویری
وب نوشت
انسان تک جنسی؛ نوشته رضا مهریزی
ما در این مقاله بر آنیم که درباره یکی دیگر از عواقب شکل گیری نظام سرمایه داری در غرب و جهان، سخن بگوییم و همراه خوانندگان به پیامدهای آن بیاندیشیم.

طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن

تمهید
موسیقی فاخر از دیدگاه مقام معظم رهبری
در همین موسیقی غیر مبتذل سنتی عالمانه هم شما وظیفه دارید جهت گیر درست ایجاد کنید . توقع من ازشما ، هدف دار کردن موسیقی است ...دعوت من ، به متعالی شدن و پدیده موسیقی را از ابتلائات مادی بشر بیرون کشیدن و فراتر آوردن است .
سید مرتضی آوینی و موسیقی
در بعضی کتاب‌های غربی درباره این بحث می‌کنند که چه‌طور گیاهان مقابل موسیقی رشد بیشتری دارند. حتی شنیده‌ام وقتی برای گاوها موسیقی گذاشته‌اند، دیده‌اند شیر گاوها بیشتر شده است. این چه چیزی را می‌‌رساند؟ اصلا برای دریافت موسیقی هیچ احتیاجی به عقل نیست. یعنی عقل نیست که محتوای موسیقی را ادراک می‌کند، بلکه اعصاب است.
بازخوانی هویت کلی و شاکله انقلاب اسلامی
حلقه‌ی اول، انقلاب اسلامی است، بعد تشکیل نظام اسلامی است، بعد تشکیل دولت اسلامی است، بعد تشکیل جامعه‌ی اسلامی است، بعد تشکیل امت اسلامی است؛ این یک زنجیره‌ی مستمری است که به هم مرتبط است.
چیستی فرآیند تحقق اهداف انقلاب اسلامی
جامعه‌ای برخوردار از رفاه و مبرا از فقر و گرسنگی، جامعه‌ای دارای پیشرفتهای همه جانبه، پیشرفت علمی، پیشرفت اقتصادی، پیشرفت سیاسی و بالاخره جامعه‌ای بدون سکون، بدون رکود، بدون توقف و در حال پیشروی دائم، این آن جامعه‌ای است که ما دنبالش هستیم، البته این جامعه تحقق پیدا نکرده، ولی ما دنبال این هستیم که این جامعه تحقق پیدا می‌کند.
شاخص های مکتب سیاسی امام خمینی (ره)
کسانی که سعی می کنند امام بزرگوار ما را به عنوان یک شخصیت متعلق به تاریخ و متعلق به گذشته معرفی کنند، در تلاشِ خود موفق نخواهند شد. امام در مکتب سیاسی خود زنده است، و تا این مکتب سیاسی زنده است، حضور و وجود امام در میان امت اسلامی، بلکه در میان بشریت، منشأ آثار بزرگ و ماندگار است.
آيا مى‌توان از ولى فقيه انتقاد كرد؟
هيچ‌كس ادّعا نمى‌كند احتمال اشتباهى در رفتار و نظرات ولى‌فقيه نيست. احتمال خطا و اشتباه در مورد ولىّ فقيه وجود دارد و ممكن است ديگران به خطاى او پى ببرند. از اين رو مى‌توان از ولى فقيه انتقاد كرد. ما نه تنها انتقاد از ولى‌فقيه را جايز مى‌شماريم، بلكه بر اساس تعاليم دينى معتقديم يكى از حقوق رهبر بر مردم لزوم دلسوزى و خيرخواهى براى اوست.