صوت های دوره آموزشی و تربیتی صبح انقلاب

فایل های صوتی کارگاه آموزشی اندیشه های پنهان

کارگاه جریان شناسی شیعه دکتر سلیمانی

توجیه کارگاه دین فطری حجت الاسلام محسنی

فایل های صوتی کارگاه دین فطری استاد عظیمی

کارگاه آموزشی انسان وابدیت؛دکترشجاعی

منظومه فکری انقلاب اسلامی؛خاک رنگین

فایل های صوتی کارگاه آموزشی بینش تمدنی دکتر جهان بین

کارگاه آموزشی مدیریت فرهنگی حجت الاسلام انجوی نژاد

کارگاه آموزشی شبهات ولایت فقیه؛حجت الاسلام باقرزاده

فایل های صوتی کارگاه مدیریت راهبردی دکتر تلوری