دکتر محمد صادق کوشکی تمهید

ضرورت آشنایی با اندیشه های رهبران انقلاب اسلامی؛دکتر صادق کوشکی

خلاصه مباحث کارگاه ضرورت آشنایی با اندیشه های رهبران انقلاب اسلامی؛

استاد : دکتر صادق کوشکی

همچنین شاید مطالب زیر مورد پسندتان باشد...