انقلاب اسلامی

عنوان کتاب : آینده انقلاب اسلامی

نویسنده : شهید مرتضی مطهری

انتشارات : صدرا

سال انتشار : ۱۳۶۲

چکیده و توضیحات :

در اين كتاب، استاد شهيد ابتدا با بيان اهداف روحانيت در مبارزات، به تبيين تفاوت هاي انقلاب اسلامي با ساير نهضت هاي قرن اخير ايران پرداخته است. سپس تحليل انقلاب ايران و شباهت هاي آن با انقلاب حضرت رسول (ص) را بيان كرده و در بخش چهارم، آينده انقلاب اسلامي را ترسيم و راههاي نيل به آن را تبيين نموده است. ضمن اينكه به طور مختصر به نقش زن در جمهوري اسلامي نيز اشاره داشته است . بخش پنجم شامل مصاحبه هاي استاد در ۲ ماه آخر عمر شريف شان است كه منعكس كننده آخرين نظرات ايشان درباره جمهوري اسلامي است

         

عنوان کتاب : آغازی بر یک پایان

نویسنده : سید مرتضی آوینی

انتشارات : واحه

سال انتشار : ۱۳۹۰

چکیده و توضیحات :

اين كتاب، مجموعه اي از مقالات نگارنده است كه بيشتر ديدگاه هاي اعتقادي و سياسي او را نشان مي دهد و در چهار بخش تنظيم شده است. بخش اول حاوي نوشته هايي در سوگ حضرت امام خميني (ره) و تبيين جايگاه ايشان در »تاريخ حيات باطني انسان « است. بخش دوم مقالاتي درباره مباني حكومت ديني و نظام ولايت فقيه، به ويژه در تقابل سياسي غالب در عالم متجدد و غربي را دربر مي گيرد. بخش سوم كتاب به فاجعه نسل كشي مسلمانان در بوسني اختصاص دارد و تشكيل »امت متحد اسلامي « به مثابه راهي براي مواجهه با »سيطره نظم نوين و آمريكايي بر جهان «پيشنهاد شده است و بالاخره در بخش چهارم و پاياني كتاب، نگارنده انقلاب اسلامي ايران را دلالتي تأويلي بر سپري شدن عصر تمدن غرب مي داند و بشارت ميدهد كه تا »آن وضع موعود كه انسان در انتظار اوست، فاصله اي چندان باقي نمانده است. «

 

         

عنوان کتاب : انقلاب اسلامی بازگشت به عهد قدسی

نویسنده : اصغر طاهرزاده

انتشارات : لب المیزان

سال انتشار : ۱۳۸۸

چکیده و توضیحات :

اين كتاب از چهار فصل جايگاه انقلاب اسلامي در آينده تاريخ ۱ و ۲، انقلاب اسلامي عامل بازسازي جهان اسلام به كمك غدير و انقلاب اسلامي، طلوع شهر خدا تشكيل مي شود . اين كتاب مجموعه مباحث استاد طاهرزاده در رابطه با « جايگاه تاريخي انقلاب اسلامي » و نقش آن در حال و آينده است.

 

         

عنوان کتاب : حلزون های خانه به دوش

نویسنده : سید مرتضی آوینی

انتشارات : واحه

سال انتشار : ۱۳۹۱

چکیده و توضیحات :

اين كتاب داراي مقالات متعددي است كه همه با مضموني مشترك در جهت روشنگري در فضاي جامعه انقلابي و در معارضه با جريان روشنفكري و به اصطلاح دگرانديش درحوزه فرهنگ و هنر و مطبوعات به تحرير درآمده است. اين جريان كه با وابستگي فكري به غرب در جهت مطلوب آنها حركت مي كند، با قلم انتقادي شهيد آويني به چالش كشيده مي شود. مقالات حاضر در سالهاي ۶۸ و ۶۹ و در شرايطي كه هنوز بطن جامعه درگير مسائل روشنفكري نشده بود، با تيزبيني شهيد آويني و در قالب نقد فضاي به ظاهر متمدن و روشنفكري كه بر هنر، ذهن و قلم بعضي حاكم بود؛ نوشته شده و نخست در ماهنامه سوره به چاپ رسيده اند. عنوان برخي از مقالاتي كه در اين كتاب از شهيد آويني به چاپ رسيده است، عبارتند از : كدام عرفان؟، روشنفكران و معاصر بودن، وقتي روشنفكران وارث انقلاب مي شوند، آفات غرض ورزي، انقلاب اسلامي و اوتوپياي غرب زدگان، از مايكل جكسون تا شهرنوش پارس يپور، كانون كدام نويسندگان؟ و حلزون هاي خانه به دوش.

 

         

عنوان کتاب : حديث پيمانه: پژوهشي در انقلاب اسلامي

نویسنده : حمید پارسانیا

انتشارات : دفتر نشر معارف

سال انتشار : ۱۳۸۹

چکیده و توضیحات :

انقلاب اسلامي ايران با توجه به ايجاد دگرگوني بنيادي در ابعاد مختلف جامعه و نيز ويژگي ممتازي كه نسبت به ساير انقلابهاي بزرگ دنيا دارد، از جنبه هاي مختلف قابل بررسي است كه يكي از آنها شناخت جريان ها و نيروهاي اجتماعي و سياسي، اعم از نيروهاي مذهبي، روشنفكران، سازمانها، احزاب و گرو ه هاي مختلفي است كه در تحولات انقلاب شركت داشته اند . البته بايد در بررسي جريانها و نيروهاي سياسي اجتماعي با نگاهي دقيق، ميزان تأثيرگذاري آنها را در رخدادهاي قبل و بعد از انقلاب اسلامي در نظر گرفت تا تحريفي در اين زمينه اتفاق نيفتد. اين پژوهش، علاوه بر توجه به جريان هاي صدر اسلام و نيز اصول اعتقادي و حركت سياسي تشيع، ويژگي هاي نيروهاي اجتماعي و سياسي ايران در دوره هاي مختلف تاريخ معاصر، صفويه، قاجاريه، پهلوي اول و دوم و نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي را به تفصيل بررسي كرده و به تبيين هويت، ريشه هاي تاريخي، منابع قدرت و عوامل ظهور و افول آن پرداخته است.

         

عنوان کتاب : انقلاب اسلامی برون رفت از عالم غربی

نویسنده : اصغر طاهرزاده

انتشارات : لب المیزان

سال انتشار : ۱۳۸۹

چکیده و توضیحات :

اين كتاب با نگاهي فلسفي و دي نبنيان توانسته است بدون تكلّفهاي مرسوم فلاسفه واهل انديشه، به انتقال مفاهيم پايه و نتايج ناشي از دو تفكر مورد توجه در انقلاب اسلامي بپردازد. انديشه هاي انتقادي ايشان از غرب و نگاه وي به تاريخ از انديشه هاي فرديد متأثر است و نگاه فلسفي و عرفان نظري را مي توان از حضرت امام خميني و ملاصدرا متأثردانست.

 

 

 

         

عنوان کتاب : انقلاب اسلامی ونظریه پایان تاریخ

نویسنده : محمد مددپور

انتشارات : بضعه الرسول

سال انتشار : ۱۳۸۱

چکیده و توضیحات :

نويسنده در اين كتاب تلاش مي كند با تكيه بر مباحث فلسفه تاريخ و مسائل تئوريك اعتقادي شيعه به ويژه انتظار و ظهور امام زمان (عج) در عقايد شيعه، انقلاب اسلامي را به مثابه مقدمه پايان تاريخ و نمادي از ظهور واپسين انسان، تبيين و تفسير نمايد. وي بر اين اعتقاد، انقلاب اسلامي را متكامل ترين شكل تمدن انساني و پايان تاريخ به شمار آورده، به

دو طريق يا « راه » در اين خصوص اشاره مي كند: راه اول همان بازگشت مدرنيته به نام اسلام است و راه دوم، گذر از جهان مدرنيته و آماده شدن براي گشايش ساحت مقدس با تفكري معنوي و پارسايانه كه اين امر خلاف عادت است و ويژگي انقلاب اسلامي كه آن را از همه نهضت هاي مذكور متفاوت مي كند. در حالت اول، فقط يك تمدن وجود دارد و اين

تمدن پايان تاريخ است، يعني سيطره تمدن تكنولوژيك و غير معنوي غرب. اما راه دوم، از تمدن موجود مسلط غرب كه راه همه تمدن ها در مسير حذف آن قرار گرفته است، مي گذرد. كتاب از دو فصل تشكيل شده است: فصل اول با بحثي درباره تجدد و سنت آغاز مي شود، سپس دو نظريه برخورد تمدن هاي هانتينگتون و پايان تاريخ فوكوياما شرح و تحليل و ارزيابي مي گردد و پس از بحثي مبسوط درباره تحليل انقلاب اسلامي بر اساس نظريه پايان تاريخ فوكوياما، نويسنده نظريه خود را با عنوان « پايان مدرنيته و تمدن غربي و بقيه الله در نگاه شيعه » مطرح مي كند. مؤلف در فصل دوم تلاش ميكند زمينه ها

اشكال مختلف رويارويي هاي حال و آينده انقلاب اسلامي را روشن و تحليل نمايد. كلام آخر كتاب، به بحث درباره راه دوگانه غربي شدن يا اسلامي شدن جهان و ايران اختصاص دارد..

         

عنوان کتاب : زمانی غیر زمان ها

نویسنده : لیلی عشقی ( مترجم : دکتر احمد نقیب زاده )

انتشارات : مرکز بازشناسی اسلام و ایران

سال انتشار : ۱۳۷۹

چکیده و توضیحات :

اين كتاب در سال ۱۹۹۰ توسط ليلي عشقي، نويسنده ايرانيالاصل مقيم فرانسه نوشته شد . ديدگاه خانم عشقي در اين كتاب چندان مورد استقبال پژوهشگران ايراني قرار نگرفت. وي در اين كتاب به ارائه نظري هاي سوبژكتيو در باب وقوع انقلاب اسلامي در ايران مي پردازد. عشقي در باب تمايز نظريه خود با ساير نظريات مينويسد كه برخلاف ساير كتاب ها كه در آنها به شرايط عيني وقوع انقلاب توجه شده، وي به شرايط ذهني و سوبژكتيو آن توجه كرده است. وي در اين كتاب بر تأثيرپذيري مردم ايران از واقعه كربلا و عاشورا تأكيد كرده و قائل است رخ دادن انقلاب اسلامي در خارج از چنين ذهنيت فضايي امكان پذير نبوده و نيست.

 

         

عنوان کتاب : انقلاب فرامدرن و تمدن اسلامی

نویسنده : موسی نجفی

انتشارات : موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

سال انتشار : ۱۳۸۷

چکیده و توضیحات :

كتاب حاضر كه مجموعه اي از مصاحبه ها با دكتر موسي نجفي به عنوان يكي از فعالين حوزه انديشه سياسي و تاريخ تحليلي است، چهار موج بيداري اسلامي را در چهار بخش مطرح و به بررسي هر يك ميپردازد. در هر يك از اين چهار بخش به ابعاد اين صورت مسئله مهم فكري – تاريخي توجه شده است. در اين اثر آنچه اهميت دارد، نه فقط پاسخ خاص و جواب ها و ديدگاه هاي نويسنده در مورد چهار مرحله اين امواج بيداري، بلكه طرح مسئله و زمينه و گسترهاي است كه اين امواج در آن قرار دارند. ضمن اينكه شناخت جايگاه اين جنبش ها و حركت هاي بيداري و شباهت ها و تفاوت هاي آنها با ساير حوزه هاي جنبش زا در دنياي اسلامي و نيز تفاوت آنها با حركت هاي مشابه اصلاح طلبانه در مغرب زمين، چشم انداز مناسب و درخور تأملي روي مسائل فكري و اجتماعي و سياسي زمان حاضر ارائه مي كند.

 

         

عنوان کتاب : انقلاب اسلامی و ریشه های آن

نویسنده : آیت الله مصباح یزدی ( تدوین و نگارش : قاسم شبان نیا )

انتشارات : موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)

سال انتشار : ۱۳۸۶

چکیده و توضیحات :

اين كتاب متني آموزشي درباره انقلاب اسلامي است شامل مباحث نظري، تاريخي و تحليلي كه با هدف ارائه مباحث بنيادين انقلاب اسلامي و ريشههاي آن براي استفاده در مراكز آموزشي و پژوهشي در دو بخش و در قالب ۱۴ درس تدوين شده است

 

 

 

         

عنوان کتاب : انقلاب اسلامی و وضع کنونی عالم

نویسنده : رضا داوری اردکانی

انتشارات : مهر نیوشا

سال انتشار : ۱۳۶۱

چکیده و توضیحات :

فصلهاي هشت گانه كتاب عبارتند از: روشنفكري و روشنفكران، عقل سياسي، رهبري در مشروطيت انقلاب اسلامي، فلسفه و انقلاب، انقلاب اسلامي و برخي مسائل جهاني،امپرياليسم، انقلاب اسلامي، انقلاب ايران، انقلاب اسلامي.

اين كتاب به بررسي مفهوم انقلاب و عقل سياسي اختصاص دارد و در آن به بررسي پديدارشناسانه انقلاب اسلامي ايران پرداخته است. بر اساس نظر نويسنده، انقلاب حقيقي و حقيقيترين انقلاب در زندگي بشر انقلابي است كه بشر را به فطرت اصلي خود باز مي گرداند. از اين رو بسط انقلاب را نبايد منوط به قوه قهريه دانست. نويسنده اين كتاب،انقلاب را آغاز عصر ديگري در تاريخ ديده و معتقد است كه اين آغاز نميتواند صرفاً سياسي باشد؛ بلكه ظهور تفكر جديد و بشر ديگر است. پيداست كه انقلاب در پيداترين و همگاني ترين صورتش سياسي است، اما اين صورت سياسي نمي تواند مسبوق به تفكر نونباشد.

 

 

         

عنوان کتاب : بيداري اسلامي، هويت تمدني و چالشهاي پيش رو

نویسنده : تقی صوفی نیارکی

انتشارات : نهضت نرم افزاري وابسته به انتشارات فرهنگي انقلاب اسلامي

سال انتشار : ۱۳۹۱

چکیده و توضیحات :

اين كتاب به بررسي مسائل مختلف حوزه بيداري اسلامي از بيانات حضرت امام (ره) و مقام معظّم رهبري پرداخته است. از موضوعات اين كتاب ميتوان به « درآمدي بر بيداري اسلامي در كشورهاي عربي، تأثير انقلاب اسلامي در بيداري اسلامي، آسيبشناسي پيش روي بيداري اسلامي، ضرورتها و اهداف، چشمانداز و دستاوردها، تقابل استراتژيك استكبار با بيداري اسلامي، بيداري اسلامي حادثه معجزه آسا، بيداري اسلامي، آغاز يك پايان و… » اشاره كرد.

 

 

 

         

عنوان کتاب : انقلاب اسلامی و ریشه های آن

نویسنده : عمید زنجانی

انتشارات : انتشارات دانشگاه تهران

سال انتشار : ۱۳۸۹

چکیده و توضیحات :

هر سال كه از پيروزي انقلاب اسلامي و استقرار حكومت الهي در سرزمين اسلامي ايران مي گذرد، جايگاه فعاليت هاي آموزشي و فرهنگي در زمينه تبيين و تدوين مياني و تئوري انقلاب اسلامي و حكومت اسلامي، بيش از پيش روشن تر مي گردد..

 

 

         

عنوان کتاب : تمدن برتر: نظريه تمدني بيداري اسلامي و طرح عالم ديني

نویسنده : موسی نجفی

انتشارات : بنیاد فرهنگی و تاریخی خانه مشروطیت اصفهان

سال انتشار : ۱۳۹۰

چکیده و توضیحات :

اين كتاب، مجموعه مصاحبه ها و سخنراني هاي دكتر موسي نجفي در زمينه تمدن اسلامي و رويارويي با تمدن غرب است. نويسنده معتقد است: « اگر ما به سمت تمدن اسلامي حركت نكنيم، بيم آن مي رود كه در مرحله « نظام سازي » متوقف شويم. امروزه در گستره « جهاني شدن » و فراگيري مدرنيته، نظام ايده آل، « ليبرال دموكراسي » و در كل مدرنيسم، تمدن غربي است. حال اگر بخواهيم نظام سياسي اسلامي مطلوب داشته باشيم نمي تواند بدون پشتوانه تمدن اسلامي باشد. به بيان بهتر، ما بين دو حلقه تمدني گذشته و آينده قرار گرفته ايم. يكي از كاركردهاي انقلاب اسلامي وصل كردن اين دو حلقه تمدني به يكديگر بوده است. به اين معنا كه انقلاب اسلامي خواسته « گسستگي مدرن » را به « پيوستگي اسلامي » تبديل كند. »

 

 

         

عنوان کتاب : انقلاب اسلامی و انفتاح تاریخ

نویسنده : حسین کچوئیان

انتشارات : سوره مهر

سال انتشار : ۱۳۹۱

چکیده و توضیحات :

نويسنده در اين كتاب در ماهيتي نظري و رويكردي تاريخي به بررسي ماهيت و هويت جنبش هايي پرداخته كه بعد از انقلاب اسلامي به وقوع پيوسته است. در اين بررسي به ماهيت اين جنبش ها كه اسلامي و يا ليبرال دموكراتيك است، اشاره شده و پيوند اين جنبش ها با انقلاب اسلامي ايران تعيين و نتيجه حاصل از آن در جهان به ويژه در جهان اسلام بازگو شده است. اين بخش به صورت مقايس هاي تطبيقي انجام شده است. بدين ترتيب، پس از بيان ويژگي هاي انقلاب كبير اسلامي، جنبشهايي چون انقلاب كبيرفرانسه، انقلاب كبير اكتبر، جنبش حماس و… مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين مقال، فرضيه « پويايي دروني » در جوامع اسلامي نيز بررسي شده است.

         

عنوان کتاب : انقلاب اسلامي؛ زمينه ها، چگونگي و چرايي جلد ۱ تا ۵

نویسنده : روح الله حسینیان

انتشارات : مرکز اسناد انقلاب اسلامی

سال انتشار : ۱۳۸۷

چکیده و توضیحات :

« انقلاب اسلامي؛ زمينه ها، چگونگي و چرايي » مجموعه اي است ۵ جلدي كه از كتاب هايي با عناوين زير تشكيل شده اند: چهارده قرن تلاش شيعه براي ماندن و توسعه، بيست سال تكاپوي اسلامي شيعي در ايران، سه سال ستيز مرجعيت شيعه در ايران، چهارده سال رقابت ايدئولوژيك شيعه در ايران و يك سال مبارزه براي سرنگوني رژيم شاه.

         

عنوان کتاب : نهضت امام خمینی (ره)

نویسنده : حمید روحانی

انتشارات : مرکز اسناد انقلاب اسلامی

سال انتشار : ۱۳۹۰

چکیده و توضیحات :

از اهداف و انگيزه هاي نگارنده در تدوين كتاب « نهضت امام خميني (ره) » روشن كردن اين نكته بوده است كه طرح و بحث حكومت اسلامي در ايران، زمين هاي ديرينه و دراز مدت داشته و اين گونه نبوده است كه تنها در سال ۱۳۵۶ يك باره بر سر زبان ها افتاده باشد؛ اما جاي بالندگي و خرسندي است كه در كنار اين رسالت ارزنده، نام و ياد برخي از گروه ها،  معيت ها و جوانمرداني را كه با هدف برپايي حكومت اسلامي گروه تشكيل دادند، فداكاري و دلاوري كردند و گمنام ماندند، زنده كرد و در تاريخ به ثبت رساند.

         

عنوان کتاب : استراتژی انتظار

نویسنده : اسماعیل شفیعی سروستانی

انتشارات : موعود عصر

سال انتشار : ۱۳۸۹

چکیده و توضیحات :

كتاب استراتژي انتظار از جمله كتاب هايي است كه حوادث دو دهه اخير انقلاب را در چهار حركت و هفت غفلت به نقد گرفته و براي تداوم انقلاب چاره انديشي كرده است و در پيش گرفتن راهبرد انتظار را در اين رابطه توصيه ميكند. نگاه نويسنده در اين نوشته يك نگاه انتقادي است، اين نگاه سختگيرانه نياز اين برهه از تاريخ ايران اسلامي است. جلد نخست اين اثر، مشتمل بر سه فصل است:

در فصل يكم، به بررسي چهار حركت ميپردازد: حركت يكم سال ۵۷ ، حركت دوم از سال ۵۷ تا ۵۹ ، حركت سوم از سال ۵۹ تا ۶۷ و حركت چهارم از سال ۶۷ تاكنون.

فصل دوم كتاب به بررسي هفت غفلت بزرگ كه موجب بروز ناهنجاري هاي بسيار در گستره حيات فرهنگي و مادي مردم اين سرزمين بزرگ اسلامي شد، مي پردازد: غفلت ازشرايط ويژه تاريخي عصر حاضر، غفلت تحولات فرهنگي و گرگوني هاي عارض شده برمناسبات مردم سرزمين هاي اسلامي، غفلت از خصم، غفلت از مطالعات استراتژيك، غفلت از انقلاب فرهنگي، غفلت از اجراي حدود الهي به ويژه در وقت ملاحظه اغيار و نواختن دوستان و غفلت از فتنه ي آخرالزمان و امام عصر(عج).

نويسنده فصل سوم را با استراتژي انتظار آغاز كرده است و راهبرد اساسي و نهايي براي نجات از هفت غفلت مذكور را پيروي از اين نسخه مي داند: « همواره سه موضوع مي بايست در دستور كار همه كساني كه به عنوان مصلح؛ آزاديبخش، ناجي و… درباره سرنوشت يك قوم اخذ تصميم مي كنند، قرار گيرد: شناسايي وضع موجود؛ ترسيم وضع مطلوب؛ ترسيم نحوه ي سير از وضع موجود به وضع مطلوب. »

         

عنوان کتاب : ۱۴ قرن تلاش شیعه برای ماندن و توسعه

نویسنده : روح الله حسینیان

انتشارات : مرکز اسناد انقلاب اسلامی

سال انتشار : ۱۳۸۲

چکیده و توضیحات :

اين كتاب به تشريح تلاش امامان و امت شيعي مي پردازد و نشان مي دهد كه چگونه رهبري شيعه، كار را با شيعياني كه تعداد آنها از انگشتان يك دست تجاوز نمي كرد، آغاز كرد و در مدت يك قرن و نيم، شيعه را از خطرهاي نابودكننده، محافظت كرد و در عين حال در سرتاسر جهان اسلام گسترش داد و در نتيجه، شيعيان توانستند در اوايل غيبت چندين حكومت را تأسيس نمايند. همچنين نشان مي دهد كه به دليل برنامه ريزي امامان معصوم (ع)، شيعيان در دوره غيبت به بحران رهبري مبتلا نشدند و مرجعيت جاي امامت را پر كرد و توانست با درايت، دقت و شجاعت، تشيع را از هضم در اسلام حاكمان، محافظت و از هويت شيعيان به عنوان اقليت پاسداري كند . مرجعيت توانست پس از تشكيل دولت ايران توسط شيعيان انقلابي صفوي، نيروهاي شيعي را به عنوان يك عامل ثرگذار در مسائل داخلي ايران و بين المللي به يك قدرت بي بديل تبديل كند، با استعماردرآويزد و با استبداد بستيزد و زمينه اي تاريخي براي يك انقلاب همه جانبه را فراهم كند.

         

عنوان کتاب : ۲۰ سال تکاپوی اسلام شیعی

نویسنده : روح الله حسینیان

انتشارات : مرکز اسناد انقلاب اسلامی

سال انتشار : ۱۳۸۱

چکیده و توضیحات :

سياست رضا شاه، اسلام زدايي، محو ارزش هاي شيعي و نابودي روحانيت و حوزه هاي علميه بود. وي تمام تلاش خود را به كار برد تا به اهداف خود برسد. پس از سقوط وي در شهريور ۱۳۲۰ ، اسلام شيعي زخم خورده در دو حوزه سياست و فرهنگ براي احياي خود به تكاپو افتاد. در حوزه سياست، توانست آرمان ملي شدن صنعت نفت را به يك بسيج عمومي و نهضت تبديل كند. از خصوصيت اين دوره به وجود آمدن راديكاليسم شيعه بود كه در تحولات سياسي نقش مهمي ايفا كرد. در حوزه فرهنگ، حوزه علميه به زعامت آيت الله بروجردي دست به بازسازي زد و توانست روحانيوني فعال، مبارز و سياسي تربيت كند كه نقش اساسي در نهضت و انقلاب اسلامي به رهبري حضرت امام داشتند. اين كتاب به بيان و تحليل اين فعاليت ها پرداخته و ميتواند تبيين كننده زمينه هاي بروز انقلاب اسلامي باشد.