گزارش فعالیت گروه های مطالعه و مباحثه

فرم گزارش مباحثه

این فرم جهت ثبت گزارشات گروه های مطالعه و مباحثه دوره آموزشی معارف انقلاب اسلامی می باشد که سرگروه ها پس از برگزاری جلسات مباحثه آن را تکمیل می نمایند
 • به طور مثال : 20:30
  :
 • به طور مثال : 22:30
  :
 • لطفا اسامی با علامت - از یکدیگر جدا شوند.
 • بطور مثال : صفحات 15 الی 25
 • به طور مثال : مفهوم انفاق - مفهوم غفران - مفهوم تقوا
 • حتما سوالات شماره گذاری گردند.
 • این بخش ضروری نیست.