گزارش فعالیت گروه های مطالعه و مباحثه

فرم گزارش مباحثه

این فرم جهت ثبت گزارشات گروه های مطالعه و مباحثه دوره آموزشی معارف انقلاب اسلامی می باشد که سرگروه ها پس از برگزاری جلسات مباحثه آن را تکمیل می نمایند
  • :
  • :
  • حتما سوالات شماره گذاری گردند.
  • این بخش ضروری نیست.