ثبت نام در کارگاه تربیت روای دستاوردهای انقلاب اسلامی