نحوه اجرای طرح

نحوه اجرای طرح

مراحل اجرایی این طرح به شرح ذیل است:

۱.گزینش اعضای گروه های مطالعاتی:

الف) شرایط عمومی اعضای گروه های مطالعاتی عبارت است از:

  • افراد باید از خواص انقلاب باشند.
  • هم اکنون دارای حوزه تاثیر علمی ، فرهنگی و یا مدیریتی باشند.
  • در تقابل بین سنت و مدرنیته (انقلاب اسلامی و تمدن غربی)در صدد جریان و سریان دادن اندیشه های انقلاب اسلامی در پدیده های عالم جدید باشند.

ب) افرادی که شرایط عمومی فوق را داشته باشند ،بعد از گوش دادن به فایل های صوتی « توضیح محتوای طرح نسیم حیات » در صورت تمایل فرم ثبت نام و تعهد به شرکت منظم در برنامه های گروه مطالعاتی را تکمیل کرده و توسط مسئول حلقه مطالعاتی برای طرح در قم ارسال نمایند.

  1. ۲٫ تشکیل گروه های مطالعاتی :

دفتر طرح بعد از دریافت فرم های ثبت نام و بررسی آن ها ،به مسئول گروه نام افراد تایید شده را اعلام و گروه مطالعاتی تشکیل می شود.

۳٫برنامه ریزی اجرایی و اعلام زمان بندی مراحل اجرای طرح :

براساس برنامه ارائه شده از طرف دفتر طرح نسیم حیات در قم به مسئول گروه مطالعاتی برنامه زمان بندی شده اجرای طرح تنظیم و به افراد گروه اعلام می گردد.

توضیح۱) ترتیب مطالعه آثار در بخش « برنامه ی مطالعاتی و شیوه اجرایی» مشخص شده است . در این دستهبندی ، مقالاتی به دو دسته تقسیم بندی شده اند:۱)مقالاتی که فقط نیاز به مطالعه دارند.۲)مقالاتی که علاوه بر مطالعه نیاز به مباحثه گروهی در جلسات حلقه مطالعاتی دارند.

توضیح ۲) جلسه کنترل مطالعه:برای اطمینان از کیفیت مطالعه،بعد از مطالعه چند مقاله یکجلسه توسط اعضا برگزار و نتیجه مطالعات به صورت کنفرانس ارائه می گردد.

توضیح ۳) جلسه کنترل مباحثه:جلسات مباحثه گروهی با حضور تمامی اعضای حلقه مطالعاتی تشکیل می شود.در این جلسات ابتدا مقاله مورد مطالعه باید توسط یکی از افراد به طور خلاصه کنفرانس داده شود و بعد اعضای جلسه ضمن بحث و بررسی متن مقاله ، سوالات خود را مطرح می کنند و بقیه اعضاء در صورت توانایی به آن سوالات پاسخ خواهند داد.

توضیح ۴) جلسه کارگاه آموزشی : معمولا بعد از چند جلسه کنترل مطالعه و جلسه مباحثه گروهی ، در برنامه اجرایی طرح یک کارگاه آموزشی که موضوع آن مرتبط با مقالات مطالعه شده قبلی است ، برگزار خواهد شد . تا ضمن مباحثه دقیق موضوعات آن کارگاه به سوالات و اباماتی که در طی مطالعه یا جلسات مباحثه گروهی به جواب درست و دقیق نرسیده توسط کارشناس طرح پاسخ داده شود و همچنین روند کار گروه مطالعاتی توسط کارشناس طرح ارزیابی گردد.

توضیح ۵) بسیاری از آثار شهید سید مرتضی آوینی در جلسات مختلفی با حضور دانشجویان و طلاب مورد نقد و بررسی و توضیح کارشناس قرار گرفته است.اعضای گروه های مطالعاتی برای تسهیل فهم و سرعت آن می توانند بعد از مطالعه هر مقاله و قبل از مباحثه گروهی ، فایل صوتی نقد و بررسی و توضیح همان مقاله را گوش کنند.

همچنین بعضی از مقالات سید مرتضی آوینی به فیلم تبدیل شده اند مثل مقالات « انفجار اطلاعات» و « عالم هیچکاک » و « سینما مخاطب » که برای اعضای گروه ها قابل استفاده خواهد بود.

توضیح ۶) مقالات کتاب آیینه جادو جلد ۲ که نقد های سید مرتضی آوینی بر بسیاری از فیلم های سال های ۶۸ تا آخر ۷۱ است ، به عنوان دوره آموزشی نقد فیلم در نظر گرفته شده است. شرکت در این دوره در پایان مرحله دوم طرح برای افراد گروه های مطالعاتی اختیاری است. این مقالات اگر بعد از دیدن فیلم های مربوط مطالعه شود ، بهتر فهمیده خواهد شد . اگر بنا به دیدن فیلم هاست از خواندن این مقالات قبل از دیدن فیلم باید پرهیز کرد.

توضیح ۷ ) برای بعضی از گروه های مطالعاتی در استان های دور از قم ، امکان هماهنگی قبلی برای برگزاری جلسات گروهی با حضور کارشناس طرح به طریق « تلفن کنفرانس » یا با استفاده از امکان ارتباط صوتی از طریق اینترنت ، وجود دارد. در این صورت جلسه باید در مکانی برگزار شود که به خوبی امکان ارتباط صوتی اعضای جلسه با کارشناس طرح موجود باشد.